26B

Gallo km0

O Ferro

Pecha:
sábado

Horario de tapas:
13:30-15:30/20:00-23:00

Gallo km0

(é)Tapa IV

|Camiño Portugués

Maridaxe con cervexa

ALÉRXENOS

Alérxenos
Alerxenos