Cabecera

31B

Nube de gamba

Solleiros

Horario de tapas:

13:00 – 15:00 h. / 20:00 – 22:00 h.

PECHA: Martes noite, mércores , domingo noite

31B ı Nube de gamba

(é)Tapa IV

|VÍA DA PRATA

Tapa Creativa
Apta para celíacos

ALÉRXENOS

Crustaceos
Moluscos
Peixe
Logos colaboradores XVSantiago(é)Tapas