7B

Mexillón de Padrón

A Moa

Pecha:
domingo noite e luns

Horario de tapas:
13:30-15:00/21:00-22:30

Mexillón de Padrón
Categoría

(é)Tapa I

| Camiño Francés

ALÉRXENOS

Alérxenos
Alérxenos