Cabecera

6B

Escuma de ourizo

Nómade

Horario de tapas:

12:30 – 17:00 h. / 20:00 – 23:00 h.

 

6B ı Escuma de ourizo

(é)Tapa I

|Camiño Inglés

Tapa Creativa
Maridaxe con viño

ALÉRXENOS

Ovos
Lácteos
Logos colaboradores XVSantiago(é)Tapas