Cabecera

29A

Gyoza gazteka

El Muelle

Horario de tapas:

13:00 – 15:30 h. / 20:00 – 22:30 h.

29A ı Gyoza gazteka

(é)Tapa IV

|VÍA DA PRATA

Tapa Tradicional
Maridaxe con viño

ALÉRXENOS

Glute
Soia
Logos colaboradores XVSantiago(é)Tapas