Cabecera

39A

Goxua veu ao Entroido

Bicoca

Horario de tapas:

Mércores a domingo
13:00 – 15:30 h. / 20:00 – 22:30 h.

39A ı Goxua veu ao Entroido

(é)Tapa V

|CAMIÑO DO NORTE

Tapa Tradicional
Tapa doce
Logos colaboradores XVSantiago(é)Tapas