Cabecera

31A

Cafeto hostia

Solleiros

Horario de tapas:

13:00 – 15:00 h. / 20:00 – 22:00 h.

PECHA: Martes noite, mércores , domingo noite

31A ı Cafeto hostia

(é)Tapa IV

|VÍA DA PRATA

Tapa Tradicional
Maridaxe con viño
Tapa doce
Logos colaboradores XVSantiago(é)Tapas